Over het gehele werk

over Nil volentibus arduum


over Frankrijk