Over dit hoofdstuk/artikel

over Bybelse gezangen

over Poëzy

over Voncken der liefde Jesu

over De beginselen van Gods koninkryk in den mensch

over Beschouwing der wereld

over Leermeester der zeden

over Neder-duytsche digtkonde of rym-konst

over Onderwys in de tooneel-poëzy

over De Ystroom

over Index batavicus, of naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers

over Hollands koors

over Lust-hof der geestelicke gedichten, ofte stichtelicke ende troostelicke rymen van verscheyden stoffe ende fatsoen. Het derde deel

over Gebruik én misbruik des tooneels

over De dood van de graaven Egmond en Hoorne

over Duytse lier

over Het leven en de dood van Jesus Christus

over Het eensaem tortel-duyfken rustende op den aenghenaemen rooselaer gheplant in't hemels lust-hofken.

over Den boeck der gheestelijcke sanghen

over Het leven van de seer edele doorluchtighste en H. Begga, hertoginne van Brabant, stighteresse der Beggynnen

over Het leven van de weerdighe moeder Maria a Sta Theresia (alias) Petyt

over Poëzy


over Laurens Bake

over Johannes d' Outrein

over Geertruid Sluiter

over Antoinette Bourignon

over Jan Swammerdam

over Jean de Labadie

over Anna Maria van Schurman

over Jan Luyken

over Herman Frans van den Brandt

over Cornelis de Bie

over Michiel de Swaen

over Jan Droomers

over Joost van den Vondel

over Joannes Vollenhove

over P.C. Hooft

over Constantijn Huygens

over Lodewijk Meyer

over Andries Pels

over Govert Bidloo

over Joan Pluimer

over Pieter Bernagie

over Thomas Asselijn

over Willem Ogier

over Barbara Ogier

over Katharina Lescaille

over Titia Brongersma

over Cornelia van der Veer

over Cornelis de Witt

over Johan de Witt

over Joachim Oudaen

over Catharina van der Meulen

over Johanna de Gavre

over Livina Sanders

over Anna van Schrieck

over Maria Petyt

over J. Rabau


over Olijftak

over Nil volentibus arduum


over Brussel

over Brugge

over Den Haag


1672

februari 1678