Over het gehele werk

Biographisch woordenboek der Nederlanden


Over dit hoofdstuk/artikel

over Binnert Philip Aebinga van Humalda