Over het gehele werk

over [tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen