Over het gehele werk

over Multatuli

over Hendrik Conscience