Over het gehele werk

Biographisch woordenboek der Nederlanden


Over dit hoofdstuk/artikel

over Jhr. J.K., Ridder van Rappard