Over het gehele werk

Biographisch woordenboek der Nederlanden


Over dit hoofdstuk/artikel

over Clara Feyoena van Raesfelt van Sytzama