Over het gehele werk

Spiegel der vaderlandsche kooplieden


C.H.Ph. Meijer