Ons Erfdeel. Jaargang 15


auteur: [tijdschrift] Ons Erfdeel


bron: Ons Erfdeel. Jaargang 15. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonk-dorp 1972


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Ons Erfdeel. Jaargang 15

bron

Ons Erfdeel. Jaargang 15. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonk-dorp 1972

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr _ons003197201_01
logboek

- 2011-03-29 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van jaargang 15 van Ons Erfdeel uit 1972. De jaargang bestaat uit vijf afleveringen.

 

redactionele ingrepen

In deze digitale versie zijn de advertenties niet opgenomen.

Aan het begin van elk nummer is een kop tussen vierkante haken toegevoegd.

Bij elk artikel is de informatie over de auteur bovenaan geplaatst.

In de rubrieken ‘kulturele kroniek’ en ‘nederlandse taal- en kultuurpolitiek’ zijn van de subonderwerpen koppen gemaakt. Deze zijn op de juiste plaats ingevoegd in de tekst.

nr. 1, p. 83: van eindnoot 4 ontbreekt een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier alsnog geplaatst.

nr. 2, p. 73, 80; nr. 5, p. 57-58: de eindnoten zijn in deze digitale versie direct bij de bijbehorende nootverwijzingen geplaatst. De genoemde pagina's zijn hierdoor komen te vervallen.

nr. 3, p. 124: van eindnoot 2 ontbreekt een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier onderaan het artikel geplaatst.

nr. 4, p. 108: van eindnoot 1 ontbreekt een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier onderaan het artikel geplaatst.

nr. 5, p. 56: van eindnoot 35 ontbreekt een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier onderaan het artikel geplaatst.

nr. 5, p. 147: van eindnoot 5 ontbreekt een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier onderaan het artikel geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. De pagina's bestaande uit louter advertenties (nr. 1, p. 157-160; nr. 2, p. 157-160; nr. 3, p. 156-160; nr. 4, p. 159-160; nr. 5, 159-160) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[Nummer 1]

[voorplat]


 

 

[pagina 1]

ons erfdeel

algemeen-nederlands tweemaandelijks kultureel tijdschrift

uitgegeven door de stichting ons erfdeel v.z.w.

15e jaargang - nummer 1

januari-februari 1972

 

[pagina 2]

stichting ons erfdeel vzw

raad van beheer

 

André Demedts, ere-voorzitter

 

Mr. Raf Renard, voorzitter

 

Baron A. Bekaert
Paul Francken
Mr. Philip Houben
Prof. dr. Vaast Leysen
Maurits Naessens
Ir. Paul Nicolaï
Mr. Michiel Vandekerckhove
Maurits van Lerberghe

 

Jozef Deleu, afg.-beheerder

 

maatschappelijke zetel:

 

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

raad van advies

nbsp;

Prof. dr. K. Heeroma
Dr. P.J. Meertens
Prof. dr. P.C. Paardekooper
A. Roland Holst
Prof. dr. G. Stuiveling
Dr. A. de Vin (Nederland)
Mr. H. Borginon
Prof. dr. H. Brugmans
H. Cappuyns
Dr. J. Fleerackers
Prof. Joos Florquin
Drs. Maurits Geerardijn
Prof. dr. A. Gerlo
Karel Jonckheere
Drs. J. van Overstraeten
Prof. dr. Willem Pée
Clem de Ridder
Dr. Ger Schmook
Leo Vanackere
Dr. P. Vandenbussche
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. Mr. R. Victor
Gerard Walschap
Albert Westerlinck
Mr. F. Wildiers (Vlaanderen)
Emmanuel Looten (Fr.-Vl.)
Prof. dr. H. Resink (Indonesië)
Prof. dr. Abel Coetzee
W.A. de Klerk
Prof. D.J. Opperman (Z.-Afr.)

administratie

 

abonnement


België 300 BF
Nederland f 20
Frankrijk 35 FF
Suriname-Antillen f 20
Zuid-Afrika R 5.00
Alle andere landen 350 BF

 

steunabonnement


België 450 BF
Nederland f 30
Frankrijk 50 FF
Suriname-Antillen f 30
Zuid-Afrika R 7.00
Alle andere landen 450 BF

 

losse nummers

 

10 FF - 70 BF - f 5

R 2.00 - 100 BF

 

Nederland

 

Postrekening 108.41.98

van Stichting Ons Erfdeel,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

Noord-Brabant

 

Frankrijk

 

Bankrekening 491.012 V

van Stichting Ons Erfdeel

vzw, bij de Banque de Paris

et des Pays Bas,

248 avenue de la République,

59 La Madeleine-Rijsel

administratie

 

België en andere landen

 

Postrekening 132.59

van Kredietbank NV, Rekkem

voor rekening 467-4120521-48

van Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Bankrekening 32.792

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij de Bank van Parijs en de

Nederlanden te Kortrijk

 

Postrekening 277

van de Generale Bankmaatschappij, Kortrijk, voor

rekening 285-0255.268-90

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij GBM-kantoor Menen-Grens

 

De abonnementsprijzen

voor Septentrion, revue de culture néerlandaise,

eveneens uitgegeven door de

Stichting Ons Erfdeel vzw,

bedragen:

België: 250 BF;

Frankrijk: 30 FF;

Nederland: f 17;

alle andere landen: 280 BF.

 

Een gekombineerd

abonnement op Ons Erfdeel

én Septentrion kost:

België: 500 BF;

Frankrijk: 60 FF;

Nederland: f 35;

alle andere landen: 600 BF.

 

[pagina 3]

redaktie

 

kernredaktie

 

Jozef Deleu, hoofdredakteur

Frits Niessen

 

redaktieleden

 

Vlaanderen:

 

Jan Deloof

Gaston Durnez

Erik Vandewalle

 

Nederland:

Dr. A.W. Willemsen

 

Frans-Vlaanderen:

Jacques Fermaut

 

Zuid-Afrika:

John Willemse

 

West-Duitsland:

Josef Kempen

 

redaktieadressen

 

Jozef Deleu,

 

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

 

Telefoon: 056/412.01

 

Frits Niessen,

 

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

N.-Br., Nederland

 

Telefoon: 01621/3425

medewerkers

 

V. Arickx (Kortrijk)
W. Augustijnen (Mechelen)
L. Bernauer (Watwill-Zwitserland)
B. Bijnens (Koksijde)
J. Boey (Leuven)
F. Bonneure (Brugge)
J. Brouwers (Mechelen)
M. Buysse (Deurle-Leie)
A. Claessens (Mol)
Dr. K. De Clerck (Brugge)
W. Corsmit (Borgerhout)
E. Couvreur (Rekkem)
P. van Damme (Sleeuwijk)
R. Debevere (Loker)
J. Declercq (Roeselare)
L. Delafortrie (Mechelen)
Dr. J. Delrue (Leuven)
J. de Deurwaerder (Elene)
W. Devos (Gent)
U. Dewaele (Wevelgem)
J. D'Haese (Gent)
C.J.E. Dinaux (Heerde)
J. Dreesen (Leefdaal)
Prof. dr. G.B. Droege (Elmhurst-U.S.A.)
Kees Fens (Zandvoort)
D.M. Greeff (Pretoria)
Dr. M. van Haegendoren (Heverlee)
M. Heida (Veenendaal)
Drs. K. Hemmerechts (Brussel)
H. Heughebaert (Borgerhout)
Th. Herman jr. (Rotterdam)
J. Hillner (Frankfurt)
Dr. E. van Itterbeek (Kessel-Lo)
Prof. dr. M. Janssens (Heverlee)
Prof. Dr. M. de Jong (Jambes)
A.T. Kamphoff (Utrecht)
Olga Krijtova (Praag)
R. Lanckrock (Gent)
A. Lammertijn (Kortrijk)
A. Malfait (Kortrijk)
A. Minne (Gent)

medewerkers

 

C. Moeyaert (leper)
Dr. R. Ooghe (Kortrijk)
F. en L. Pittery (Brussel)
E. van Raan (Den Haag)
P. Ruysschaert (Knokke)
G. van Ryckeghem (Waregem)
R. Seys (Koekelare)
Prof. M. Shibusawa (Tokio)
Drs. L. Simons (Antwerpen)
P. Simons (Tilburg)
H. Sizoo (Amsterdam)
W. Spillebeen (Menen)
Dr. C. Tindemans (Edegem)
Dr. J. Theuwissen (Antwerpen)
Prof. dr. W. Thys (Kontich)
Mr. P. Thomas (Brugge)
Prof. dr. P. Thomas (Bellegem)
J. van der Vegt (Heiloo)
L. Verbeke (Waregem)
E. Vermeulen (Utrecht)
A. Verthé (Brussel)
A. Walrecht (Eindhoven)
F. Weemaels (Vilvoorde)
G. Wildemeersch (Brugge)
H. Willaert (Izegem)
Dr. R. Willemyns (Brugge)
P. de Wispelaere (Damme)
Dr. C. Wouters (Redfern-Australië)
L. Wouters (Brussel)

 

omslag:

Octave Landuyt (Heusden)

 

opmaak:

Jeanine Behaeghel (Brugge)

 

gedrukt bij:

Fieuws en Quartier p.v.b.a.

(Lauwe, W.Vl., België)

 

[pagina 4]

inhoud


Het wandelende woord
Jacques Hamelink
5
 
Boon tweemaal (n.a.v. ‘Pieter Daens’)
Drs. G.J. van Bork - Prof. Dr. Karel Van Isacker
19
 
Gezelle in het Engels
Jan Deloof
28
 
Dien avond en die roze - The evening and the rose
Guido Gezelle - Christine D'Haen
30
 
‘Education permanente’ in Vlaanderen
Arnold Herrebout
31
 
De veelzijdigheid van Octave Landuyt
Jaak Brouwers
43
 
Nederlanders in Duitse, Duitsers in Nederlandse ogen
Hans Combecher
57
 
Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling - XXIII
E. van Raan e.a.
70
 
Kulturele kroniek 75
 
Het werk van F.C. Terborgh
C.J.E. Dinaux
76
 
Nieuwe bundels van zgn. Nieuw-Realisten
Willy Spillebeen
79
 
Graven en herbegraven (Paul van Ostaijen)
Jan Franken
85
 
Hendrik de Vries: dichter naast Goya
Jan van der Vegt
88
 
Nine Flemish Painters
K.J. Geirlandt
92
 
Frans Claerhout
Prof. F.P. Scott
95
 
Een stad naar de maat van de mens
Luc Schepens
98
 
Paul van Rafelghem: een mens verbeeld
Fernand Bonneure
99
 
In memoriam Frans Masereel
Jan D'Haese
103
 
De twee wezen
Piet Simons
106
 
Het Interieur van Hugo Claus
Piet Simons
107
 
Korte vermeldingen
Piet Simons
108
Literair Teater van Ruyslinck en volkstoneel van Van den Broeck
Jan D'Haese
108
 
Teater geboeid
Rik Lanckrock
109
 
De Gaudeamus-muziekweek: Taaroa in Utrecht
Ernst Vermeulen
112
 
Stockhausens Carré in Den Haag en in Parijs
Ernst Vermeulen
117
 
Wandelkoncert van Signaal te Hilversum
Ernst Vermeulen
118
 
‘Streuvelsevokatie’: Geslaagde samenwerking van een groep Westvlaamse kunstenaars
Hendrik Willaert
120
 
Festival van Vlaanderen 1971: Gent
Hendrik Willaert
121
 
Winstpunt voor Ballet van Vlaanderen
André Minne
123
 
Ontwaken uit de filmdroom
Wim De Poorter
124
 
Nederlandse taal- en kultuurpolitiek 127
 
Het Nederlands in Berlijn
Daniël de Vin
128
 
Kulturele betrekkingen tussen Indonesië en Nederland
Jan de Vries
131
 
Lezen over Benelux
Joris de Deurwaerder
131
 
2e André Demedts-prijs voor Flor Grammens
Erik Vandewalle
132
 
Het verschijnsel FDF-RB
Dr. M. van Haegendoren
133
 
In memoriam Jozef Tillie
C. Moeyaert
135
 
Frans-Vlaamse Taaltuin 24
C. Moeyaert
136
 
Frans-Vlaanderen: aktualiteiten
Erik Vandewalle
139
 
Publikaties: besprekingen door
Jan Deloof, Erik Vandewalle, Drs. M.F.G. Parmentier, Willy Devos, Marten Heida, Josef Kempen
140
 
Lijst van steunbijdragen - Stichting Ons Erfdeel vzw 153

 

 

[Nummer 2]

[voorplat]


 

 

[pagina 1]

ons erfdeel

algemeen-nederlands tweemaandelijks kultureel tijdschrift

uitgegeven door de stichting ons erfdeel v.z.w.

15e jaargang - nummer 2

maart-april 1972

 

[pagina 2]

stichting ons erfdeel vzw

 

raad van beheer

 

André Demedts, ere-voorzitter

 

Mr. Raf Renard, voorzitter

Baron A. Bekaert
Mr. Philip Houben
Prof. dr. Vaast Leysen
Maurits Naessens
Ir. Paul Nicolaï
Mr. Michiel Vandekerckhove
Maurits van Lerberghe

Jozef Deleu, afg.-beheerder

 

maatschappelijke zetel:

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

raad van advies

Prof. dr. K. Heeroma
Dr. P.J. Meertens
Prof. dr. P.C. Paardekooper
A. Roland Holst
Prof. dr. G. Stuiveling
Dr. A. de Vin (Nederland)
Mr. H. Borginon
Prof. dr. H. Brugmans
H. Cappuyns
Dr. J. Fleerackers
Prof. Joos Florquin
Drs. Maurits Geerardijn
Prof. dr. A. Gerlo
Karel Jonckheere
Drs. J. van Overstraeten
Prof. dr. Willem Pée
Clem de Ridder
Dr. Ger Schmook
Leo Vanackere
Dr. P. Vandenbussche
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. Mr. R. Victor
Gerard Walschap
Albert Westerlinck
Mr. F. Wildiers (Vlaanderen)
Emmanuel Looten (Fr.-Vl.)
Prof. dr. H. Resink (Indonesië)
Prof. dr. Abel Coetzee
W.A. de Klerk
Prof. D.J. Opperman (Z.-Afr.)

administratie

 

abonnement


België 300 BF
Nederland f 20
Frankrijk 35 FF
Suriname-Antillen f 20
Zuid-Afrika R 5.00
Alle andere landen 350 BF

 

steunabonnement


België 450 BF
Nederland f 30
Frankrijk 50 FF
Suriname-Antillen f 30
Zuid-Afrika R 7.00
Alle andere landen 450 BF

 

losse nummers

 

70 BF - f 5 - 10 FF

R 2.00 - 100 BF

 

Nederland

 

Postrekening 108.41.98

van Stichting Ons Erfdeel,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

Noord-Brabant

 

Frankrijk

 

Bankrekening 491.012 V

van Stichting Ons Erfdeel

vzw, bij de Banque de Paris

et des Pays Bas,

248 avenue de la République,

59 La Madeleine-Rijsel

administratie

 

België en andere landen

 

Postrekening 132.59

van Kredietbank NV, Rekkem

voor rekening 467-4120521-48

van Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Bankrekening 32.792

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij de Bank van Parijs en de

Nederlanden te Kortrijk

 

Postrekening 277

van de Generale Bankmaatschappij, Kortrijk, voor

rekening 285-0255.268-90

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij GBM-kantoor Menen-Grens

 

De abonnementsprijzen

voor Septentrion, revue de

culture néerlandaise,

eveneens uitgegeven door de

Stichting Ons Erfdeel vzw,

bedragen:

België: 250 BF;

Frankrijk: 30 FF;

Nederland: f 17;

alle andere landen: 280 BF.

 

Een gekombineerd

abonnement op Ons Erfdeel

én Septentrion kost:

België: 500 BF;

Frankrijk: 60 FF;

Nederland: f 35;

alle andere landen: 600 BF.

 

[pagina 3]

redaktie

 

kernredaktie

 

Jozef Deleu, hoofdredakteur

Frits Niessen

 

redaktieleden

Vlaanderen:
Jan Deloof
Gaston Durnez
Erik Vandewalle
Nederland:
Dr. A.W. Willemsen
Frans-Vlaanderen:
Jacques Fermaut
Zuid-Afrika:
John Willemse
West-Duitsland:
Josef Kempen

 

redaktieadressen

 

Jozef Deleu,

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

Frits Niessen,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

N.-Br., Nederland

Telefoon: 01621/3425

medewerkers

V. Arickx (Kortrijk)
W. Augustijnen (Mechelen)
L. Bernauer (Watwill-Zwitserland)
B. Bijnens (Koksijde)
J. Boey (Leuven)
F. Bonneure (Brugge)
J. Brouwers (Mechelen)
H. Buurman (Rotterdam)
M. Buysse (Deurle-Leie)
A. Claessens (Mol)
Dr. K. De Clerck (Brugge)
W. Corsmit (Borgerhout)
E. Couvreur (Rekkem)
P. van Damme (Sleeuwijk)
R. Debevere (Loker)
J. Declercq (Roeselare)
L. Delafortrie (Mechelen)
Dr. J. Delrue (Leuven)
J. de Deurwaerder (Elene)
W. Devos (Gent)
U. Dewaele (Wevelgem)
J. D'Haese (Gent)
C.J.E. Dinaux (Heerde)
J. Dreesen (Leefdaal)
Prof. dr. G.B. Droege
(Elmhurst-U.S.A.)
Kees Fens (Zandvoort)
D.M. Greeff (Pretoria)
Dr. M. van Haegendoren (Heverlee)
M. Heida (Veenendaal)
Drs. K. Hemmerechts (Brussel)
H. Heughebaert (Borgerhout)
Th. Herman jr. (Rotterdam)
J. Hillner (Frankfurt)
Dr. E. van Itterbeek (Kessel-Lo)
Prof. dr. M. Janssens (Heverlee)
Prof. dr. M. de Jong (Jambes)
Olga Krijtova (Praag)
R. Lanckrock (Gent)
A. Lammertijn (Kortrijk)
A. Malfait (Kortrijk)
A. Minne (Gent)

medewerkers

C. Moeyaert (Ieper)
Dr. R. Ooghe (Kortrijk)
H. Paardekooper-van Buuren (Eindhoven)
F. en L. Pittery (Brussel)
E. van Raan (Den Haag)
Drs. H. Redeker (Amsterdam)
P. Ruysschaert (Knokke)
G. van Ryckeghem (Waregem)
R. Seys (Koekelare)
Prof. M. Shibusawa (Tokio)
Drs. L. Simons (Antwerpen)
P. Simons (Tilburg)
H. Sizoo (Amsterdam)
W. Spillebeen (Menen)
Drs. G. Termorshuizen (Djakarta)
Dr. C. Tindemans (Edegem)
Dr. J. Theuwissen (Antwerpen)
Prof. dr. W. Thys (Kontich)
Mr. P. Thomas (Brugge)
Prof. dr. P. Thomas (Bellegem)
J. van der Vegt (Heiloo)
L. Verbeke (Waregem)
E. Vermeulen (Utrecht)
A. Verthé (Brussel)
A. Walrecht (Eindhoven)
F. Weemaels (Vilvoorde)
G. Wildemeersch (Brugge)
H. Willaert (Izegem)
Dr. R. Willemyns (Brugge)
P. de Wispelaere (Damme)
Dr. C. Wouters (Redfern-Australië)
L. Wouters (Brussel)
omslag:
Octave Landuyt (Heusden)
opmaak:
Jeanine Behaeghel (Brugge)
gedrukt bij:
Fieuws en Quartier p.v.b.a. (Lauwe, W.Vl., België)

 

[pagina 4]

inhoud


Nederlandse kulturele politiek in Indonesië
Drs. J.W. de Vries
5
 
Benelux: twee standpunten
Wallonië en Benelux
Pierre J.F. Bertrand
11
 
Benelux, een meevaller voor heel België
A.G. Samoy
19
 
Stand van Nederlandse literaire zaken in Frankrijk
Frank Onnen
26
 
Polariseren of niet?
Nederlandse politieke partijen in beweging
Mr. J.J. Vis
36
 
Van Ensor tot Permeke
Jan D'Haese
47
 
Het Nederlandse beeldverhaal
Drs. J. Storm van Leeuwen
52
 
Regionalisme en Europese integratie
Prof. Dr. Paul van de Meerssche
75
 
Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling - XXIV
E. van Raan e.a.
81
 
Kulturele Kroniek 87
 
Maria de Groot: een belangrijke dichteres
Jan van der Vegt
88
 
Hella Haasse: Huurders en onderhuurders
Aldert Walrecht
91
 
Van Eeden en Dèr Mouw
Henk Buurman
93
 
101 jaar Streuvels
Marcel Janssens
97
 
Melle
Drs. Hans Redeker
104
 
Beeldhouwer Roger Bonduel
Gaby Gyselen
108
 
De onbekende Alex Wauters
Jan D'Haese
112
 
Lear van Edward Bond
Piet Simons
114
 
Anouilh, de souffleur (voyeur)
Piet Simons
115
 
Huygens en Shakespeare
Piet Simons
115
Toneeltornooi te Herentals
Frans Depeuter
116
 
Betekenis van het teater
Rik Lanckrock
117
 
J.T. Grein en L. Krinkels
Dr. C. Tindemans
122
 
Studium Generale te Utrecht met als tema: het toeval
Ernst Vermeulen
125
 
Veertig jaar Vereniging voor Muziekgeschiedenis te Antwerpen
Hugo Heughebaert
126
 
Vier kreaties bij het ‘Ballet van Vlaanderen’
André Minne
131
 
Van fotograaf tot kineast. Jean Mil: Geef de kreativiteit een kans
Wim de Poorter
133
 
Cinemanifestatie 1972
Edmond De Cleen
135
 
Nederlandse taal- en kultuurpolitiek 137
The University of Kansas: Center for Flemish Art and Culture
Prof. Erlk Larsen
138
 
Kulturele betrekkingen tussen Indonesië en Nederland
Gerard Termorshuizen
139
 
Naar een nieuwe Belgisch-Nederlandse omroepsamenwerking?
Herman van Pelt
142
 
Gastarbeiders in de Benelux
Joris de Deurwaerder
144
 
V.S.O. en Moedertaalonderwijs
Dr. Roland Willemyns
146
 
Frans-Vlaamse taaltuin - 25
C. Moeyaert
147
 
Het boek in Frankrijk
Jean Callens
148
 
Frans-Vlaanderen: aktualiteiten
Erik Vandewalle
150
 
Publikaties: besprekingen door
Luc Schepens, Jan Deloof
151
 
Lijst van steunbijdragen - Stichting Ons Erfdeel vzw 155

 

 

[Nummer 3]

[voorplat]


 

 

[pagina 1]

ons erfdeel

algemeen-nederlands tweemaandelijks kultureel tijdschrift

uitgegeven door de stichting ons erfdeel v.z.w.

15e jaargang - nummer 3

mei-juni 1972

 

[pagina 2]

stichting ons erfdeel vzw

raad van beheer

 

André Demedts, ere-voorzitter

 

Mr. Raf Renard, voorzitter

Baron A. Bekaert
Mr. Philip Houben
Prof. dr. Vaast Leysen
Maurits Naessens
Ir. Paul Nicolaï
Mr. Michiel Vandekerckhove
Maurits van Lerberghe

 

Jozef Deleu, afg.-beheerder

 

maatschappelijke zetel:

 

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

raad van advies

Prof. dr. K. Heeroma
Dr. P.J. Meertens
Prof. dr. P.C. Paardekooper
A. Roland Holst
Prof. dr. G. Stuiveling
Dr. A. de Vin (Nederland)
Mr. H. Borginon
Prof. dr. H. Brugmans
H. Cappuyns
Dr. J. Fleerackers
Prof. Joos Florquin
Drs. Maurits Geerardijn
Prof. dr. A. Gerlo
Karel Jonckheere
Drs. J. van Overstraeten
Prof. dr. Willem Pée
Clem de Ridder
Dr. Ger Schmook
Leo Vanackere
Dr. P. Vandenbussche
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. Mr. R. Victor
Gerard Walschap
Albert Westerlinck
Mr. F. Wildiers (Vlaanderen)
Emmanuel Looten (Fr.-VI.)
Prof. Mr. G.J. Resink (Indonesië)
Prof. dr. Abel Coetzee
W.A. de Klerk
Prof. D.J. Opperman (Z.-Afr.)

administratie

abonnement


België 300 BF
Nederland f 20
Frankrijk 35 FF
Suriname-Antillen f 20
Zuid-Afrika R 5.00
Alle andere landen 350 BF

 

steunabonnement


België 450 BF
Nederland f 30
Frankrijk 50 FF
Suriname-Antillen f 30
Zuid-Afrika R 7.00
Alle andere landen 450 BF

 

Iosse nummers

 

70 BF - f 5 - 10 FF

R 2.00 - 100 BF

 

Nederland

 

Postrekening 108.41.98

van Stichting Ons Erfdeel,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

Noord-Brabant

 

Frankrijk

 

Bankrekening 491.012 V

van Stichting Ons Erfdeel

vzw, bij de Banque de Paris

et des Pays Bas,

248 avenue de la République,

59 La Madeleine-Rijsel

administratie

 

België en andere landen

 

Postrekening 132.59

van Kredietbank NV, Rekkem

voor rekening 467-4120521-48

van Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Bankrekening 32.792

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij de Bank van Parijs en de

Nederlanden te Kortrijk

 

Postrekening 277

van de Generale Bankmaatschappij, Kortrijk, voor

rekening 285-0255 268-90

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij GBM-kantoor Menen-Grens

 

De abonnementsprijzen

voor Septentrion, revue de culture néerlandaise, eveneens uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel vzw, bedragen:

België: 250 BF;

Frankrijk: 30 FF;

Nederland: f 17;

alle andere landen: 280 BF.

 

Een gekombineerd

abonnement op Ons Erfdeel én Septentrion kost:

België: 500 BF;

Frankrijk: 60 FF;

Nederland: f 35;

alle andere landen: 600 BF.

 

[pagina 4]

redaktie

 

kernredaktie

 

Jozef Deleu, hoofdredakteur

Frits Niessen

 

redaktieleden

 

Vlaanderen:

 

Jan Deloof

Gaston Durnez

Erik Vandewalle

 

Nederland:

Dr. A.W. Willemsen

 

Frans-Vlaanderen:

Jacques Fermaut

 

Zuid-Afrika:

John Willemse

 

West-Duitsland:

Josef Kempen

 

redaktieadressen

 

Jozef Deleu,

 

Murissonstraat 142,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

Frits Niessen,

 

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

N.-Br., Nederland

Telefoon: 01621/3425

medewerkers

V. Arickx (Kortrijk)
W. Augustijnen (Mechelen)
L. Bernauer (Watwill-Zwitserland)
B. Bijnens (Koksijde)
J. Boey (Leuven)
F. Bonneure (Brugge)
J. Brouwers (Mechelen)
H. Buurman (Rotterdam)
M. Buysse (Deurle-Leie)
A. Claessens (Mol)
Dr. K. De Clerck (Brugge)
W. Corsmit (Borgerhout)
E. Couvreur (Rekkem)
P. van Damme (Sleeuwijk)
R. Debevere (Loker)
J. Declercq (Roeselare)
L. Delafortrie (Mechelen)
Dr. J. Delrue (Leuven)
J. de Deurwaerder (Elene)
W. Devos (Gent)
U. Dewaele (Wevelgem)
J. D'Haese (Gent)
C.J.E. Dinaux (Heerde)
J. Dreesen (Leefdaal)
Prof. dr. G.B. Droege (Elmhurst-U.S.A.)
Kees Fens (Zandvoort)
D.M. Greeff (Pretoria)
Dr. M. van Haegendoren (Heverlee)
M. Heida (Veenendaal)
Drs. K. Hemmerechts (Brussel)
H. Heughebaert (Borgerhout)
Th. Herman jr. (Rotterdam)
J. Hillner (Frankfurt)
Dr. E. van Itterbeek (Kessel-Lo)
Prof. dr. M. Janssens (Heverlee)
Prof. dr. M. de Jong (Jambes)
Olga Krijtova (Praag)
R. Lanckrock (Gent)
A. Lammertijn (Kortrijk)
A. Malfait (Kortrijk)
A. Minne (Gent)

medewerkers

C. Moeyaert (Ieper)
Dr. R. Ooghe (Kortrijk)
H. Paardekooper-van Buuren (Eindhoven)
F. en L. Pittery (Brussel)
E. van Raan (Den Haag)
Drs. H. Redeker (Amsterdam)
P. Ruysschaert (Knokke)
G. van Ryckeghem (Waregem)
R. Seys (Koekelare)
Prof. M. Shibusawa (Tokio)
Drs. L. Simons (Antwerpen)
P. Simons (Tilburg)
H. Sizoo (Amsterdam)
W. Spillebeen (Menen)
Drs. G. Termorshuizen (Djakarta)
Dr. C. Tindemans (Edegem)
Dr. J. Theuwissen (Antwerpen)
Prof. dr. W. Thys (Kontich)
Mr. P. Thomas (Brugge)
Prof. dr. P. Thomas (Bellegem)
J. van der Vegt (Heiloo)
L. Verbeke (Waregem)
E. Vermeulen (Utrecht)
A. Verthé (Brussel)
A. Walrecht (Eindhoven)
F. Weemaels (Vilvoorde)
G. Wildemeersch (Brugge)
H. Willaert (Izegem)
Dr. R. Willemyns (Brugge)
P. de Wispelaere (Damme)
Dr. C. Wouters (Redfern-Australië)
L. Wouters (Brussel)

omslag:

Octave Landuyt (Heusden)

 

opmaak:

Jeanine Behaeghel (Brugge)

 

gedrukt bij:

Fieuws en Quartier p.v.b.a.

(Lauwe, W.VI., België)

 

[pagina 4]

inhoud


Koncentraties in het uitgeversbedrijf
J.N. van Rosmalen
5
 
Het politieke beeld van het Noorderdepartement aan de vooravond van de wetgevende verkiezingen in Frankrijk
Bernard Toulemonde
17
 
Japan en het Nederlandse boek
Yoshiyasu Kumakura
29
 
Muziekteater in Vlaanderen: zoeken naar het ei van Columbus
Gerard Mortier
36
 
Carel Willink
Drs. Hans Redeker
43
 
Taaltoestand in Frans Vlaanderen - 1
Alex Vanneste
57
 
De roman als kommunikatiemiddel
Prof. Dr. J.M. Peters
70
 
Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling - XXV
E. van Raan e.a.
77
 
Kulturele kroniek 83
 
Hubert Janssen: Voltooid verleden
Georges Wildemeersch
84
 
Vijf voorjaarsuitgaven van Querido - 1972 (J. Bernlef, P. Grijs, A.J. Herzberg, B. Vianen, H. Vlek)
Aldert Walrecht
85
 
Elisabeth Eybers: Hertzog-prys vir poësie 1971
Prof. T.T. Cloete
89
 
Er was eens over 1000 jaar een robotje (S. Polet)
Hanneke Paardekooper-van Buuren
90
 
Mokums jonge realisten
Drs. Hans Redeker
95
 
De aktualiteit van James Ensor
Jan D'Haese
98
 
De vitalistische schilderkunst van Bert Vanhaecke
Fernand Bonneure
101
 
Jozef Muls en de kunst
Drs. Frans Baudouin
103
 
Kolloquium over teaterwetenschap
Rik Lanckrock
106
 
Nederlandse toneelschrijfkunst
Dr. C. Tindemans
109
 
Hamlet als politiek spel, n.a.v. K.V.S-opvoering
Jozef De Vos
111
Naar aanleiding van Trijntje Cornelis
Piet van Damme
115
 
Twee nieuwe muzikale ensembles in West-Vlaanderen
Hendrik Willaert
116
 
‘Der Ring des Nibelungen’ van R Wagner in de K.V.O.
Hugo Heughebaert
118
 
Maison Descartes presenteert het Internationale Festival voor eigentijdse kunst te Royan
Ernst Vermeulen
120
 
Stockhausen Gruppen in Amsterdam
Ernst Vermeulen
121
 
Fusion Moderne in de Suite
Ernst Vermeulen
122
 
Wie niet meedoet is een vreemdeling Dimitri van Toren, troubadour
Adriaan Maas
122
 
Over autenticiteit
Jaak Dreesen
125
 
De Vlaamse filmproduktie anno 1972
Ivo Nelissen
125
 
Film en geweld
Wim de Poorter
130
 
Nederlandse taal en kultuurpolitiek 133
 
Kulturele betrekkingen tussen Indonesië en Nederland Gerard Termorshuizen 134
 
Buitenlandse kultuurpolitiek in de beleidsnota van Minister F. van Mechelen
Erik Vandewalle
138
 
Kulturele integratie en omroep
Prof. Dr. A. Verhulst
140
 
F.A. Snellaert, 100 jaar geleden gestorven
Dr. Fr. Litmaath
142
 
Brussels logboek (5)
F.P.
144
 
Frans-Vlaamse taaltuin (26)
C. Moeyaert
148
 
Frans-Vlaanderen: aktualiteiten
Erik Vandewalle
150
 
Publikaties: besprekingen door
Erik Vandewalle, Jan Deloof
151
 
Lijst van steunbijdragen - Stichting Ons Erfdeel vzw 154
 
11e Frans-Vlaamse kultuurdag Ekelsbeke (programma) 156
 
25e Frans-Vlaamse kultuurdag Waregem (programma) 158

 

 

[Nummer 4]

[voorplat]


 

 

[pagina 1]

ons erfdeel

algemeen-nederlands tweemaandelijks kultureel tijdschrift

verschijnt vijf maal per jaar

uitgegeven door de stichting ons erfdeel v.z.w.

15e jaargang

nummer 4

september-oktober 1972

 

[pagina 2]

stichting ons erfdeel vzw

raad van beheer

 

André Demedts, ere-voorzitter

 

Mr. Raf Renard, voorzitter

Baron A. Bekaert
Mr. Philip Houben
Prof. dr. Vaast Leysen
Maurits Naessens
Ir. Paul Nicolaï
Mr. Michiel Vandekerckhove
Maurits van Lerberghe

 

Jozef Deleu, afg.-beheerder

 

maatschappelijke zetel:

 

Murissonstraat 160,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

raad van advies

 

Prof. dr. K. Heeroma
Dr. P.J. Meertens
Prof. dr. P.C. Paardekooper
A. Roland Holst
Prof. dr. G. Stuiveling
Dr. A. de Vin (Nederland)
Mr. H. Borginon
Prof. dr. H. Brugmans
H. Cappuyns
Dr. J. Fleerackers
Prof. Joos Florquin
Drs. Maurits Geerardijn
Prof. dr. A. Gerlo
Karel Jonckheere
Drs. J. van Overstraeten
Prof. dr. Willem Pée
Clem de Ridder
Dr. Ger Schmook
Leo Vanackere
Dr. P. Vandenbussche
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. Mr. R. Victor
Gerard Walschap
Albert Westerlinck
Mr. F. Wildiers (Vlaanderen)
Emmanuel Looten (Fr.-VI.)
Prof. Mr. G.J. Resink (Indonesië)
Prof. dr. Abel Coetzee
W.A. de Klerk
Prof. D.J. Opperman (Z.-Afr.)

administratie

 

abonnement


België 300 BF
Nederland f 20
Frankrijk 35 FF
Suriname-Antillen f 20
Zuid-Afrika R 5.00
Alle andere landen 350 BF

 

steunabonnement


België 450 BF
Nederland f 30
Frankrijk 50 FF
Suriname-Antillen f 30
Zuid-Afrika R 7.00
Alle andere landen 450 BF

 

losse nummers

 

70 BF - f 5 - 10 FF

R 2.00 - 100 BF

 

Nederland

 

Postrekening 108.41.98

van Stichting Ons Erfdeel,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

Noord-Brabant

 

Frankrijk

 

Bankrekening 491.012 V

van Stichting Ons Erfdeel

vzw, bij de Banque de Paris

et des Pays Bas,

248 avenue de la République,

59 La Madeleine-Rijsel

administratie

 

België en andere landen

 

Postrekening 132.59

van Kredietbank NV, Rekkem

voor rekening 467-4120521-48

van Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Bankrekening 32.792

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij de Bank van Parijs en de

Nederlanden te Kortrijk

 

Postrekening 277

van de Generale Bankmaatschappij, Kortrijk, voor

rekening 285-0255.268-90

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij GBM-kantoor Menen-Grens

 

De abonnementsprijzen

voor Septentrion, revue de culture néerlandaise,

eveneens uitgegeven door de

Stichting Ons Erfdeel vzw,

bedragen:

België: 250 BF;

Frankrijk: 30 FF;

Nederland: f 17;

alle andere landen: 280 BF.

 

Een gekombineerd

abonnement op Ons Erfdeel én Septentrion kost:

België: 500 BF;

Frankrijk: 60 FF;

Nederland: f 35;

alle andere landen: 600 BF.

 

[pagina 3]

redaktie

 

kernredaktie

 

Jozef Deleu, hoofdredakteur

Frits Niessen

 

redaktieleden

 

Vlaanderen:

 

Jan Deloof

Gaston Durnez

Erik Vandewalle

 

Nederland:

Dr. A.W. Willemsen

 

Frans-Vlaanderen:

Jacques Fermaut

 

Zuid-Afrika:

John Willemse

 

West-Duitsland:

Josef Kempen

 

redaktieadressen

 

Jozef Deleu,

 

Murissonstraat 160,

8530 Rekkem, België

 

Telefoon: 056/412.01

 

Frits Niessen,

 

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

N.-Br., Nederland

 

Telefoon: 01621/3425

medewerkers

 

V. Arickx (Kortrijk)
W. Augustijnen (Mechelen)
L. Bernauer (Watwill-Zwitserland)
B. Bijnens (Koksijde)
J. Boey (Leuven)
F. Bonneure (Brugge)
J. Brouwers (Mechelen)
H. Buurman (Rotterdam)
M. Buysse (Deurle-Leie)
A. Claessens (Mol)
Dr. K. De Clerck (Brugge)
W. Corsmit (Borgerhout)
E. Couvreur (Rekkem)
P. van Damme (Sleeuwijk)
R. Debevere (Loker)
J. Declercq (Roeselare)
L. Delafortrie (Mechelen)
Dr. J. Delrue (Leuven)
J. de Deurwaerder (Elene)
W. Devos (Gent)
U. Dewaele (Wevelgem)
J. D'Haese (Gent)
C.J.E. Dinaux (Heerde)
J. Dreesen (Leefdaal)
Prof. dr. G.B. Droege (Elmhurst-U.S.A.)
Kees Fens (Zandvoort)
J. Franken (Berkel-Enschot)
D.M. Greeff (Pretoria)
Dr. M. van Haegendoren (Heverlee)
M. Heida (Veenendaal)
Drs. K. Hemmerechts (Brussel)
H. Heughebaert (Borgerhout)
Th. Herman jr. (Rotterdam)
J. Hillner (Frankfurt)
Dr. E. van Itterbeek (Kessel-Lo)
Prof. dr. M. Janssens (Heverlee)
Prof. dr. M. de Jong (Jambes)
Olga Krijtova (Praag)
R. Lanckrock (Gent)
A. Lammertijn (Kortrijk)
A. Malfait (Kortrijk)

medewerkers

 

A. Minne (Gent)
C. Moeyaert (leper)
Dr. R. Ooghe (Kortrljk)
H. Paardekooper-van Buuren (Eindhoven)
F. en L. Pittery (Brussel)
E. van Raan (Den Haag)
Drs. H. Redeker (Amsterdam)
P. Ruysschaert (Knokke)
G. van Ryckeghem (Waregem)
R. Seys (Koekelare)
Prof. M. Shibusawa (Tokio)
Drs. L. Simons (Antwerpen)
P. Simons (Tilburg)
H. Sizoo (Amsterdam)
W. Spillebeen (Menen)
Drs. G. Termorshuizen (Djakarta)
Dr. C. Tindemans (Edegem)
Dr. J. Theuwissen (Antwerpen)
Prof. dr. W. Thys (Kontich)
Mr. P. Thomas (Brugge)
Prof. dr. P. Thomas (Bellegem)
J. van der Vegt (Heiloo)
L. Verbeke (Waregem)
E. Vermeulen (Utrecht)
A. Verthé (Brussel)
Jozef De Vos (Gent)
A. Walrecht (Eindhoven)
F. Weemaels (Vilvoorde)
G. Wildemeersch (Brugge)
H. Willaert (Tielt)
Dr. R. Willemyns (Brugge)
P. de Wispelaere (Damme)
Dr. C. Wouters (Redfern-Australië)
L. Wouters (Brussel)

 

omslag:

Octave Landuyt (Heusden)

 

opmaak:

Jeanine Behaeghel (Brugge)

 

gedrukt bij:

Fieuws en Quartier p.v.b.a.

(Lauwe, W.VI., België)

 

[pagina 4]

inhoud


‘We long for you Max Havelaar’
Drs. G. Termorshuizen
5
 
Corneille, de dichtende schilder, vijftig jaar
Erik Slagter
13
 
Taaltoestand in Frans-Vlaanderen - 2
Alex Vanneste
29
 
Vertekeningen van tekeningen. ‘Naar het leven’ van Bruegel naar Savery
Drs. Hans Redeker
43
 
Blomme vir Boeddha: Breyten Breytenbach
André P. Brink
51
 
Gedichten - Poèmes
Breyten Breytenbach - Liliane Wouters
62
 
Het Westerscheldebekken: toetssteen voor Benelux
P.G. Ruysschaert
72
 
Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling - XXVI
E. van Raan e.a.
83
 
Kulturele kroniek 89
 
Vanden Vos Reynaerde
Jan Franken
90
 
Houdt het dan nooit op? (Harry Mulisch)
Hanneke Paardekooper-van Buuren
94
 
Ruyslinck doorgelicht (Lieve Scheer)
Marcel Janssens
98
 
Jan Vercammen: leven met de dood (‘Het huis ten einde’)
Bert Leyns
100
 
Ida Gerhardt: poëzie als geweten
Jan van der Vegt
103
 
Heilig schorem (Harry Platteel)
Henk Buurman
106
 
Raakpunt in Vinkem
Fernand Bonneure
108
 
Mondriaans dwaaltocht als uniek Haags bezit
Drs. Hans Redeker
110
 
Feesten van zwart en wit
Fernand Bonneure
114
 
Dr. Jan Oscar de Gruyter: een teaterpionier die aktueel is gebleven
Jan D'Haese
118
 
De mythe Oidipous, voer voor Mulisch
Piet Simons
119
 
Apocalyps, een teleurstellende ‘onthulling’
Piet Simons
120
 
Holland Festival nr. 3
Piet Simons
120
‘Driekoningenavond’ en hulde aan Staf Bruggen
Rik Lanckrock
121
 
Volkstoneel
Dr. C. Tindemans
123
 
Measure for Measure door het Reizend Volkstheater
Jozef De Vos
125
 
Vokale Kunst te Brugge
Hendrik Willaert
127
 
Internationaal Gaudeamus-Concours voor vertolkers 1972
Ernst Vermeulen
128
 
Een vernieuwing in het Belgische muziekonderwijs: de kunsthumaniora
Hendrik Willaert
130
 
50 jaar Koninklijke Beiaardschool te Mechelen
Hugo Heughebaert
131
 
75 jaar ‘Dierentuinkoncerten’ te Antwerpen
Hugo Heughebaert
132
 
Oratoriummuziek op de Basilicakoncerten
Hugo Heughebaert
134
 
Heist: het roer omgooien of opdoeken
Jaak Dreesen
136
 
Nederlandse taal- en kultuurpolitiek 137
 
Kulturele betrekkingen tussen Nederland en Indonesië
Gerard Termorshuizen
138
 
Nederlands aan een Duitse Volkshogeschool
Dr. H.J. Leloux
141
 
Operatie voorlichting buitenland
Jan Deloof
142
 
Vakantiekursus Nederlands voor Franse studenten: begin van een traditie?
Erik Vandewalle
143
 
Saarbrücken: Internationaler Kongress der Fremdsprachenlehrer
Josef Kempen
145
 
Moeilijkheden met ‘Vlaamse boeken’ in Nederland
Drs. Johan Ducheyne
145
 
25e Frans-Vlaamse Kultuurdag te Waregem
Erik Vandewalle
148
 
Frans-Vlaamse taaltuin 27
C. Moeyaert
149
 
Frans-Vlaanderen: aktualiteiten
Erik Vandewalle
151
 
Publikaties: besprekingen door E. Vandewalle,
C. Moeyaert
154
 
Lijst van steunbijdragen
Stichting Ons Erfdeel v.z.w.
158

 

 

[Nummer 5]

[voorplat]


 

 

[pagina ongenummerd (p. *1)]

Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Rekkem, Raamsdonk, december 1972.

 

Geachte Abonnee,

 

Hierbij ontvangt U het vijfde en tevens laatste nummer van de 15e jaargang van ‘Ons Erfdeel’.

 

Ondanks de sterke prijsstijgingen blijven onze abonnementsvoorwaarden ongewijzigd.

 

Als abonnee van ‘Ons Erfdeel’ bestaat voor U de mogelijkheid tegen gereduceerde prijs het Franstalige blad ‘Septentrion, revue de culture néerlandaise’ te ontvangen.

 

U kunt onze administratie bijzonder van dienst zijn indien U zo vriendelijk wilt zijn onmiddellijk het abonnementsgeld voor de 16e jaargang (1973) te storten.

 

Hieronder volgt een overzicht van de abonnementsprijzen van ‘Ons Erfdeel’ en ‘Septentrion’.


ONS ERFDEEL SEPTENTRION GEKOMBINEERD Ons Erfdeel én Septentrion
België: 300 BF (steunab.: 450 BF) 250 BF 500 BF
Nederland: f 20 (steunab.: f 30) f 17 f 35
Frankrijk: 35 FF (steunab.: 50 FF) 30 FF 60 FF
Alle andere landen: 350 BF
(steunab.: 450 BF)
280 BF 600 BF

 

De abonnementsgelden kunnen worden overgemaakt op:

 

Nederland:

postrekening 108.41.98 van Stichting Ons Erfdeel, Kerkstraat 1, Raamsdonk, Noord-Brabant.

 

Frankrijk:

bankcheck aan het order van de Banque de Paris et des Pays-Bas, 248, avenue de la République, 59-La Madeleine-Rijsel, voor rekening nummer 491.012.V van Stichting Ons Erfdeel vzw, Rekkem.

 

België en alle andere landen:

■ Postrekening 132.59 van Kredietbank NV, Rekkem, voor rekening 467-4120521-48 van Stichting Ons Erfdeel vzw.

■ Bankrekening 32.792 van Stichting Ons Erfdeel vzw bij de Bank van Parijs en de Nederlanden, Kortrijk.

■ Postrekening 277 van de Gen. Bankmaatschappij te Kortrijk, voor rekening 285-0255.268-90 van Stichting Ons Erfdeel vzw. bij GBM-kantoor Menen-Grens.

 

Wij zeggen U bij voorbaat dank en hopen U tot onze lezers te mogen blijven rekenen,

 

Met vriendelijke groeten,

 

Administratie Stichting Ons Erfdeel vzw.

 

Bijlage Ons Erfdeel, november-december 1972.

 

[pagina 1]

ons erfdeel

algemeen-nederlands tweemaandelijks kultureel tijdschrift

verschijnt vijf maal per jaar

uitgegeven door de stichting ons erfdeel v.z.w.

15e jaargang

nummer 5

november-december '72

 

[pagina 2]

stichting ons erfdeel vzw

 

raad van beheer

 

André Demedts, ere-voorzitter

 

Mr. Raf Renard, voorzitter

Baron A. Bekaert
Ir. Jos Fierens
Mr. Philip Houben
Prof. dr. Vaast Leysen
Maurits Naessens
Ir. Paul Nicolaï
Mr. Michiel Vandekerckhove
Maurits van Lerberghe

Jozef Deleu, afg.-beheerder

 

maatschappelijke zetel:

 

Murissonstraat 160,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

raad van advies

Dr. P.J. Meertens
Prof. dr. P.C. Paardekooper
A. Roland Holst
Prof. dr. G. Stuiveling
Dr. A. de Vin (Nederland)
Mr. H. Borginon
Prof. dr. H. Brugmans
H. Cappuyns
Dr. J. Fleerackers
Prof. Joos Florquin
Drs. Maurits Geerardijn
Prof. dr. A. Gerlo
Karel Jonckheere
Drs. J. van Overstraeten
Prof. dr. Willem Pée
Clem de Ridder
Dr. Ger Schmook
Leo Vanackere
Dr. P. Vandenbussche
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. Mr. R. Victor
Gerard Walschap
Albert Westerlinck
Mr. F. Wildiers (Vlaanderen)
Emmanuel Looten (Fr.-VI.)
Prof. Mr. G.J. Resink
(Indonesië)
Prof. dr. Abel Coetzee
W.A. de Klerk
Prof. D.J. Opperman (Z.-Afr.)

administratie

 

abonnement


België 300 BF
Nederland f 20
Frankrijk 35 FF
Suriname-Antillen f 20
Zuid-Afrika R 5.00
Alle andere landen 350 BF

 

steunabonnement


België 450 BF
Nederland f 30
Frankrijk 50 FF
Suriname-Antillen f 30
Zuid-Afrika R 7.00
Alle andere landen 450 BF

 

losse nummers

 

70 BF - f 5 - 10 FF

R 2.00 - 100 BF

 

Nederland

 

Postrekening 108.41.98

van Stichting Ons Erfdeel,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-doro,

Noord-Brabant

 

Frankrijk

 

Postrekening 4405-35

van de Banque de Paris et

des Pays-Bas,

248, av. de la République,

59-La Madeleine-Rijsel,

voor rekening 491.012 V van

de Stichting Ons Erfdeel vzw

administratie

 

België en andere landen

 

Postrekening 132.59

van Kredietbank NV, Rekkem

voor rekening 467-4120521-48

van Stichting Ons Erfdeel vzw

 

Bankrekening 32.792

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij de Bank van Parijs en de

Nederlanden te Kortrijk

 

Postrekening 277

van de Generale Bankmaatschappij, Kortrijk, voor

rekening 285-0255.268-90

van Stichting Ons Erfdeel vzw

bij GBM-kantoor Menen-Grens

 

De abonnementsprijzen

voor Septentrion, revue de culture néerlandaise,

vveneens uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel vzw,

bedragen:

België: 250 BF;

Frankrijk: 30 FF;

Nederland: f 17;

alle andere landen: 280 BF.

 

Een gekombineerd

abonnement op Ons Erfdeel én Septentrion kost:

België: 500 BF;

Frankrijk: 60 FF;

Nederland: f 35;

alle andere landen: 600 BF.

 

[pagina 3]

redaktie

 

kernredaktie

 

Jozef Deleu, hoofdredakteur

Frits Niessen

 

redaktieleden

 

Vlaanderen:

Jan Deloof

Gaston Durnez

Erik Vandewalle

 

Nederland:

Dr. A.W. Willemsen

 

Frans-Vlaanderen:

Jacques Fermaut

 

Zuid-Afrika:

John Willemse

 

West-Duitsland:

Josef Kempen

 

redaktieadressen

 

Jozef Deleu,

Murissonstraat 160,

8530 Rekkem, België

Telefoon: 056/412.01

 

Frits Niessen,

Kerkstraat 1,

Raamsdonk-dorp,

N.-Br., Nederland

Telefoon: 01621/3425

medewerkers

V. Arickx (Kortrijk)
W. Augustijnen (Mechelen)
L. Bernauer
(Watwill-Zwitserland)
B. Bijnens (Koksijde)
J. Boey (Leuven)
F. Bonneure (Brugge)
J. Brouwers (Mechelen)
H. Buurman (Rotterdam)
M. Buysse (Deurle-Leie)
A. Claessens (Mol)
Dr. K. De Clerck (Brugge)
W. Corsmit (Borgerhout)
E. Couvreur (Rekkem)
P. van Damme (Sleeuwijk)
R. Debevere (Loker)
J. Declercq (Roeselare)
L. Delafortrie (Mechelen)
Dr. J. Delrue (Leuven)
J. de Deurwaerder (Elene)
W. Devos (Gent)
U. Dewaele (Wevelgem)
J. D'Haese (Gent)
C.J.E. Dinaux (Heerde)
J. Dreesen (Leefdaal)
Prof. dr. G.B. Droege
(Elmhurst-U.S.A.)
Kees Fens (Zandvoort)
J. Franken (Berkel-Enschot)
D.M. Greeff (Pretoria)
Dr. M. van Haegendoren
(Heverlee)
M. Heida (Veenendaal)
Drs. K. Hemmerechts (Brussel)
H. Heughebaert (Borgerhout)
Th. Herman jr. (Rotterdam)
J. Hillner (Frankfurt)
Dr. E. van Itterbeek
(Kessel-Lo)
Prof. dr. M. Janssens
(Heverlee)
Prof. dr. M. de Jong
(Jambes)
Olga Krijtova (Praag)
R. Lanckrock (Gent)
A. Lammertijn (Kortrijk)
A. Malfait (Kortrijk)

medewerkers

A. Minne (Gent)
C. Moeyaert (leper)
Dr. R. Ooghe (Kortrijk)
H. Paardekooper-van Buuren
(Eindhoven)
E. van Raan (Den Haag)
Drs. H. Redeker (Amsterdam)
P. Ruysschaert (Knokke)
G. van Ryckeghem (Waregem)
R. Seys (Koekelare)
Prof. M. Shibusawa (Tokio)
Drs. L. Simons (Antwerpen)
P. Simons (Tilburg)
H. Sizoo (Amsterdam)
W. Spillebeen (Menen)
Drs. G. Termorshuizen
(Djakarta)
Dr. C. Tindemans (Edegem)
Dr. J. Theuwissen
(Antwerpen)
Prof. dr. W. Thys (Kontich)
Mr. P. Thomas (Brugge)
Prof. dr. P. Thomas
(Bellegem)
J. van der Vegt (Heiloo)
L. Verbeke (Waregem)
E. Vermeulen (Utrecht)
A. Verthé (Brussel)
Jozef De Vos (Gent)
A. Walrecht (Eindhoven)
F. Weemaels (Vilvoorde)
G. Wildemeersch (Brugge)
H. Willaert (Tielt)
Dr. R. Willemyns (Brugge)
P. de Wispelaere (Damme)
Dr. C. Wouters
(Redfern-Australië)
L. Wouters (Brussel)

omslag:

Octave Landuyt (Heusden)

 

opmaak:

Jeanine Behaeghel (Brugge)

 

gedrukt bij:

Fieuws en Quartier p.v.b.a.

(Lauwe, W.VI., België)

 

[pagina 4]

inhoud


Vlaanderen en het internationaal kultureel beleid Willy Calewaert 5
 
Nederlands Dans Theater Anton Kamphoff 11
 
De Duitse germanistiek en het Nederlands Prof. Dr. Jan Goossens 22
 
Situatie en toekomst van het Frans in Kanada Robert Maheu 33
 
Het Nederlandsch Tooneelverbond Dr. Carlos Tindemans 41
 
Het derde programma: pleidooi voor een professionele en ‘populaire’ aanpak Huib Dejonghe 59
 
Nederlands-Indië in de houdgreep Drs. J.H.W. Veenstra 67
 
Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling - XXVII E. van Raan e.a. 82
 
Kulturele kroniek 87
 
Patrick Conrad: dichter of dandy? Willie Verhegghe 88
 
Het gekorrumpeerde bestaan (C.C.S. Crone) Henk Buurman 89
 
Habakuk II de Balker: een rauwe stem uit de natuur Jan van der Vegt 92
 
Boonboek (L.P. Boon) Marcel Janssens 96
 
Victor E. van Vriesland Prof. Dr. Martien J.G. de Jong 98
 
José Vermeersch Fernand Bonneure 102
 
Hubert Minnebo Jaak Brouwers 105
 
Het geheim. Demonstratie van een kunsthistorische doorbraak Drs. Hans Redeker 109
 
Inleiding tot de surrealist Marc. Eemans Jos Murez 113
 
Globe speelt Tsjechow Piet Simons 116
 
Wat doen we met deze bruid? Piet Simons 117
 
Vergeten kroniek en laatste nieuws Piet Simons 117
 
Achttiende-eeuwse Belgische muziek klonk opnieuw te Brussel na ongeveer twee eeuwen Hugo Heughebaert 118
 
Japanse traditie op het Festival te Gent Hendrik Willaert 121
 
Ministeriële besluiten treffen de muziekakademies Hendrik Willaert 121
 
‘Der feurige Engel’ van S. Prokofieff in het Festival van Vlaanderen Hugo Heughebaert 122
 
Het 25e Holland-Festival Ernst Vermeulen 125
 
De Internationale Gaudeamus Muziekweek 1972 Ernst Vermeulen 127
 
Duits en Vlaams ballet in het Festival van Vlaanderen André Minne 128
 
Ballet van Vlaanderen André Minne 130
 
Nederlandse taal- en kultuurpolitiek 133
 
Kulturele betrekkingen tussen Indonesië en Nederland Drs. Gerard Termorshuizen 134
 
Dokument: XXIIe Conferentie Nederlandse Letteren 136
 
Benelux opnieuw ter diskussie Joris de Deurwaerder 138
 
August Vermeylen-tentoonstelling. Vrije Universiteit Brussel Prof. Dr. A. Gerlo 140
 
J.M. Gantois-hulde: Biblioteek de Franse Nederlanden Drs. Eric Defoort 142
 
Perspektieven voor een Gantoisstudie Drs. Eric Defoort 143
 
Frans-Vlaamse taaltuin 28 C. Moeyaert 145
 
Frans-Vlaanderen: aktualiteiten Erik Vandewalle 147
 
Publikaties: besprekingen door Ludo Simons, Luc Schepens, Frits Pittery, Erik Vandewalle 149